نحوه تعویض و مرجوع نمودن کالاها

شما می توانید تا 3 روز پس از دریافت سفارش، به هر دلیلی آن را مرجوع نمایید. در صورت وجود ایراد فنی و یا ظاهری در محصول هزینه حمل مرجوعی و تحویل محصول جایگزین بر عهده دستگیره تیک خواهد بود.

در صورت وجود مغایرت بین کالای تحویل داده شده و سفارش شما می توانید آن را در زمان تحویل با پیک تیک و بدون هزینه مرجوع نمایید و یا نهایتا تا 3 روز کاری پس از تحویل با واحد خدمات فروش اینترنتی تیک به شماره  03132673581 تماس حاصل فرمایید تا هماهنگی های لازم برای تعویض محصول انجام پذیرد.

در صورت هیچگونه مغایرت با سفارشتان و یا ایراد در محصول و صرفا به دلیل تمایل شخصی نیز می توانید با پرداخت هزینه حمل، محصول را نهایتا تا 3 روز کاری مرجوع نمایید و پس از تحویل گرفتن کالای باز فرستاده شده توسط دستگیره تیک و تایید واحد فنی و کنترل کیفیت، مبلغ پرداختی شما نهایتا ظرف 10 روز کاری به حساب بانکی شما مسترد می گردد.